INTEGRITETSPOLICY

Dags att fylla upp kaffekoppen och spänna upp ögonen för här kommer det finstilta! I kort, vi på Get the Gallop är måna om din säkerhet och integritet och vill inte äventyra den. Vi följer alla de gällande lagar och regler för insamling, användande, visning, överföring och lagring av personuppgifter.

INTEGRITETSPOLICY / PERSONUPPGIFTSPOLICY 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som går att hänföra till en fysisk person. Några exempel på detta kan vara: Personnummer, Namn, Adress och e-postadresser och andra kontaktuppgifter. Din köphistorik kan också klassas som en personuppgift och i vissa fall kan en personuppgift också vara en Ip-adress, om denna går att hänföra till en fysisk person.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning

VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA?

Get the Gallop AB, 559025-4719, 

Box 18, 182 74 Stocksund, Sverige.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH I VILKET ÄNDAMÅL (VARFÖR)? 

Du kan komma att ge Get the Gallop information om dig själv när du använder våra tjänster såsom vid köp eller som besökare på Getthegallop.com, vid köp i Get the Gallops butik på events/mässor, vid prenumeration på nyhetsbrev- och marknadsföring email eller när du kontaktar Get the Gallops kundservice.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA EN BESTÄLLNING/KÖP

Vi kommer att lagra dina personuppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Notera att en administrationstid på upp till 30 dagar kan tillkomma. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamation- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden tills dess att ärendet har avslutats.

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

MARKNADSFÖRING

Om/när du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Get the Gallop att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföring tills du avregistrerar dig eller meddelar Get the Gallop att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Notera att en administrationstid på upp till 30 dagar kan tillkomma. Utskicken görs till de personer som själva registrerat sig genom anmälan till Nyhetsbrev eller om personen i fråga haft direktkontakt med någon från Get the Gallop AB.

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet:

 • Nyhetsbrevsutskick eller annan form av direkt- eller e-postmarknadsföring
 • Vid annonser på de sociala medier där Get the Gallop verkar.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

TREDJE PARTER

Informationen vi samlar in kan komma att delas med våra nära samarbetspartners för analytiska ändamål. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare, bytas eller publiceras utanför vår organisation och våra tillförlitliga samarbetspartners.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES förutsatt att det finns laglig grund för det.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Get the Gallop behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det finns laglig grund för ändamålet.

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

När du ska genomföra ett köp hos Get the Gallop AB och väljer att betala med Klarna kommer du att bli tillfrågad att ange ditt personnummer. När och om du väljer Klarna som betalsätt på Get the Gallop och därmed måste ange ditt personnummer, skickas personnumret direkt till Klarna. Get the Gallop hanterar eller sparar således inte personnummer om dig, även om du fyllt i det på Get the Gallops hemsida.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Cookies är väldigt små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker hemsidor. Vi använder oss av förstahandscookies och tredjehandscookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din shoppingupplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar. Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer.

TA BORT COOKIES

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

FINNS DET OCKSÅ COOKIES FRÅN TREDJE PART (SÅ KALLADE TREDJE PART-COOKIES)?

Get the Gallop använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och hemsida mer intressant för dig. De cookies som används i dessa fall ger information om till exempel: vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

RETARGETING

Vår webbsida använder en så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor.

GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Genom att aktivera av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Detta för att se till att de är skyddade mot olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst med frågor rörande hantering av personuppgifter på info@getthegallop.com Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats www.getthegallop.com  

DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar.

Om en uppgift är felaktig har du alltid rätt att begära den rättad.

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss på info@getthegallop.com

Registrerade har alltid rätt att få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är att om vi, enligt lag, är skyldiga att bevara uppgifterna.

Klagomål

Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

För att läsa vår Content Provider T&Cs klicka här.