PAKETERING

PAKETERING

Användandet av engångsplast har aldrig varit ett alternativ för oss. Vi har vidtagit åtgärder för att helt eliminera engångsplast i paketeringen du får hem efter att du har beställt från oss. Istället använder vi oss av 100% klimatneutral paketering från Återbära by Avisera. Koldioxidutsläppen från produktionen av vår paketering kompenseras genom att plantera och bevara träd i Colombia, läs mer om det här.

Men kampen mot plasten stannar inte där! Tyvärr är plastförpackningar fortfarande det mest förekommande materialet inom hela produktionskedjan. Vi arbetar ständigt med att hitta nya lösningar med återvunnet material som ersättning och bevakar utvecklingen av hållbara alternativ för handelsbranschen. 

Du kommer aldrig hitta några små plasttrådar på våra GtG-plagg (sånna där små plasttrådar som sitter mellan produktlappen och plagget), vi föredrar gamla hederliga bomullssnören.