DESIGN OCH PRODUKTION

DESIGN OCH PRODUKTION

Design

Vi designar våra produkter med tre egenskaper i åtanke: kvalitet, hållbarhet och mångsidighet (på hästen, i hemmet eller på gatan!). Våra föremål är gjorda med tidlösa tyger och färger. Vi strävar ständigt efter att förenkla våra produkter och att alltid välja rätt material för rätt produkt för att säkerställa hållbarhet och mångsidighet. Idag motsvarar det att en lastbil med kläder hamnar på soptippen varje sekund*, så vårt ansvar som designers är att producera mindre kollektioner och designföremål som är lätta att ta hand om, reparera, återanvända och i slutändan återvinna.

*Källa: Ellen MacArthur Foundation


Produktion

Uppströmsproduktion står för majoriteten av växthusgasutsläppen från en produkt. Som ett rid- och livsstilsföretag är vi ansvariga för att eliminera den negativa miljö- och social påverkan som vår egen aktivitet orsakar. Därför är det första steget för oss att screena vår värdekedja och göra förändringar där det behövs. Det här är en lång process som inte gjordes lättare av en global pandemi, men vi gör framsteg när det gäller att uppnå transparens och bygga förtroende med våra leverantörer. Vårt mål är att vi år 2030 ska ha full spårbarhet och transparens för alla våra produkter ner till råvaran.

Eftersom transporter också står för en stor del av våra koldioxidutsläpp har vi vidtagit åtgärder för att flytta större delen av vår produktion till Europa för att minimera en del av våra transportutsläpp. Vi försöker alltid producera alla våra etiketter (hand- och nacketiketter och lappar) nära produktionsenheten för att minska transporterna. Vi är långt ifrån perfekta (ännu!), men vi gör vårt bästa för att förändra!