BENGT BÖCKMAN KONST - GALOPP PROJEKTET

BENGT BÖCKMAN KONST - GALOPP PROJEKTET

Under åren 1983-85 skapade den svenska konstnären Bengt Böckman (1936-2014) 40 olika grafiska blad (litografier och etsningar) över det gemensamma temat galopp. Den svenska galleristen Eva Livijn-Olin har nu låtit Get the Gallop få möjligheten att förmedla och visa upp delar ur denna unika samling konstverk. Förutom möjligheten att köpa enskilda verk så förmedlar vi även de unika original-mapparna med totalt 40 verk, numrerade och signerade. 

Bengt Böckman om Galopp projektet:
Galoppens själ är längtan, dröm och besatthet. Varje lopp är en katalysator för mänskliga känslor. Varje kapplöpning föds ur hårt, dåligt ansett och illa betalt arbete i förvissningen om att detta är Din tid, Ditt lopp, Din fullbordan. I denna värld reser man sig åter efter varje hårdhänt landning, varje alltför sen målgång, och tror att nästa gång, nästa löpning, nästa häst ...

Detta projekt rapporterar om kapplöpningsvärldens yta, som är tecken och ikonografi, magi och besvärjelse. Mitt på upploppet är alla drömmar och förhoppningar fortfarande levande. Stalltips - säkra vinnare - loppens matematik och vikter är meddelanden till de invigda. Kapplöpningsvärldens sociala struktur är ett snitt genom världen utanför och varje girigt satsad krona gör dig delaktig i varje häst.

Gamla kulturmönster, tradition. Jockeys färgglada dressar och hästar­nas starka, blänkande, okuvade kroppar är signaler till varje race-goer, inte bara om blå drömmar, ouppfylld längtan och säkra vinster. Världen är fest, glädje, tivoli!

Det finns alltid lopp kvar att vinna!

Se och köp de unika litografierna här.