The Horse: Contemporary Art and Rural Cultural Heritage

250 SEK

Availability: In stock

I Hästen: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden Del 2 utforskas hästen i konsten ur en mängd olika perspektiv.
Vad finns det för samband mellan kreativt skapande och ridning? Hästen dokumenterar utställningen Den sista ölandshästen som blev en publiksuccé på Kalmar konstmuseum hösten 2016 men går djupare och längre i utforskandet av varför hästar är ett så populärt motiv i konsten. Boken gestaltar också ett förändrat jordbrukslandskap med hästen som ledsagare. Fotografiet är bärande i de flesta av berättelserna om hästen som en del av ett globalt kulturarv men i de nyproducerade konstverken ses hästen ofta som medskapare. Här skriver bokens konstnärer och författare in sig i en samtida tradition där den hierarkiska relationen mellan djur och människa ifrågasätts. I Sverige finns det nu fler hästar än mjölkkor. Vad betyder det för landsbygden och den framtid vi alla delar?

I Hästen möter du konstnärerna Kultivator, Salla Tykkä, Shiva Anoushirvani, Austin Camilleri, Signe Johannessen, Sasha Huber, PO Larsson, Nils Kreuger, Nicholas Sulman, Maria Kerin, Karin Victorin och många fler.

Ansvarig utgivare: Anneli Berglund, Kalmar konstmuseum
Redaktör: Joanna Sandell, The Mirror Institution
Grafisk form: Leo Norgren

Scroll to Top